Araş. Gör. SERKAN ÇELİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. SERKAN ÇELİK

T: (0282) 250

M serkancelik@nku.edu.tr

W serkancelik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2013-2017
Tez: Cittaslow Hareketi ve Seferihisar Örneği: Tarım, Emek, Mülkiyet İlişkileri ve Mekân Bağlamında Bir Çözümleme (2017)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2008-2013
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
2016-
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kırsal Kalkınma
Çalışma Sosyolojisi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇELİK S., Virtual Organizations as New Structures of Working Life, 4. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Ohrid Ohrid (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
2. ÇELİK S., BALOĞLU S., Örgüt İçi İletişimin Kurgursal İşyeri Örneğinde İncelenmesi: Kerem IŞIK, ‘İş Mi Bu ŞiBuMi’ Öyküsü Örneği, III. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇELİK S., Küresel Kapitalizmin Yemek Kültürü ve Standartlaşan Gıdalara Karşı Bir Sosyal Hareket ve Politik Tutum Olarak Slow Food, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 28 Kasım- 1 Aralık. (29.11.2017-01.12.2017).
Özet bildiri